Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Energie.cz je portál, který přináší informace o dění v energetice, seznamy a hodnocení dodavatelů energií a další infrmace. Naše webová adresa je: https://energie.cz.

Zpracování osobních údajů

Prvním základem zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas. Souhlasíte s tím, že web Energie.cz může uložit některé vaše osobní údaje.

Správcem Vašich osobních údajů je jsou webový portál energie.cz.  Pro změny, vyřazení z databáze a další připomínky můžete správce kontaktovat e–mailem info@energie.cz.

O jaké osobní údaje se jedná

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Účel zpracování

zasílání newsletteru s upozorněním na aktuality na webu energie.cz

validace hodnocení dodavatelů

vylepšování našich stránek

Doba zpracování

Serverové logy s výjimkou záznamů souvisejících se sjednáním zpravidla neuchováváme déle než 365 dnů. Veškeré údaje získané během registrace uchováváme po dobu trvání Vašeho uživatelského účtu, a dále po dobu nezbytnou pro ochranu našich práv a vymáhání našich právních nároků, která činí zpravidla 4 roky.

Ochrana osobních údajů

Uplatňujeme řadu bezpečnostních opatření k ochraně Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Jedná se o technická bezpečnostní opatření (zabezpečení virtuálních serverů, logování přístupů, zabezpečené uložení listinných dokumentů a podobně) a organizační opatření (omezení přístupu pracovníků v souladu s vnitřními předpisy).

Předání údajů třetí straně

Energie.cz nepředává žádná data třetí straně. Jedinou výjimkou jsou data ze reklamních nabídek partnerů. Tato data se řídí pravidly ochrany osobních údajů konkrétního dodavatele a jejich znění je vždy možné nastudovat v rámci reklamní nabídky.

Vaše práva

V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů, můžete od Správce požadovat přístup k Vašim osobním údajům, informaci o jejich zpracování, jejich opravu nebo výmaz, můžete chtít, aby Správci omezili zpracování, můžete vznést námitku proti zpracování a chtít vysvětlení a nápravu, a můžete využít práva na přenositelnost údajů. U zpracování, ke kterému potřebujeme Váš souhlas, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv, kontaktujte Správce elektronickou formou na adresu info@energie.cz). Můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Cookies využíváme ke sledování počtu návštěvníků na našich webových stránkách a jejich analýze. Následně používáme cookies k monitorování pohybu návštěvníků na našich webových stránkách. Ke sledování návštěvnosti využíváme nástroje třetí strany, konkrétně Google Analytics, a HotJar.